Poszkodowani i walka - rodzina i finanse

Jeżeli w rodzinie nie ma konfliktów to najczęściej wszystko dobrze się układa. Jednak problemy powstają wówczas, kiedy w tak sprawnie działającej instytucji jaką powinna być rodzina, pojawiają się zgrzyty i precyzyjnie działający mechanizm zaczyna się psuć. Często podejmuje się wówczas próby naprawy, które z różnych powodów mogą okazać się nieskuteczne. W wielu przypadkach wiąże się to z rozwodem oraz dalszą batalią o podział majątku, alimenty, jak również o to, kto będzie sprawował opiekę nad dziećmi, jeżeli oczywiście pojawiły się one w związku. Tematyka ta jest często bardzo drażliwa, ponieważ każda ze stron rości sobie prawa do poszczególnych przedmiotów o różnorodnej wartości. Czasami jest to wartość sentymentalna, ale w wielu przypadkach chodzi o przedmioty sporo warte, zabytkowe, antyki itp. Dodatkowo w grę wchodzą zarówno nieruchomości jak i różnego rodzaju ruchomości. Walka o nie może oczywiście zakończyć się na sali sądowej, ale może też dojść do porozumienia poza nią. Wówczas jak łatwo się domyślić, ponosimy odmienne koszty. Często także w przypadku podziału majątku podczas rozwodu dowiadujemy się, jaką tak naprawdę osobą był nasz małżonek. Aby nie zostać oszukanym, najpierw należy rozróżnić kwestie tego, co stanowiło naszą własność jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego a co zostało do niego wprowadzone już po ślubie. Daje to bardziej jasny i rzeczowy obraz tego, co należy się każdemu z małżonków. Mimo wszystko pomoc adwokata jest często niezbędna. Decyzja o wejście w związek małżeński jest najczęściej przemyślana, dlatego też mało kto przewiduje w przyszłości rozwód lub spisuje intercyzę. Powstały wówczas konflikt pomoże rozwiązać adwokat. Złość i inne uczucia buzujące w małżonkach są często wyrazem rozmaitych sytuacji, które wpływają na ich subiektywną ocenę rzeczywistości. Obiektywne podejście oraz weryfikacja faktów, poczyniona przez profesjonalistę, często pozwala na osiągnięcie pewnego stanu satysfakcji. Niemniej jeżeli porozumienie okaże się niemożliwe i dojdzie już do rozprawy sądowej to musimy się liczyć z kosztami, które przyjdzie nam ponieść. W zakres opłat można wliczyć między innymi koszty wynagrodzenia dla adwokatów, opłatę sądową, koszty związane z wynajęciem biegłego. W przypadku braku zgody z wyrokiem sądowym, należy dodatkowo liczyć się z kosztami związanymi z apelacją.