Niezgoda dzieli - rozwód przychodzi szybko

Ilość rozwodów w naszym kraju ciągle wzrasta. Bardzo często małżonkowie w kilka, kilkanaście miesięcy po ślubie przestają pałać do siebie uczuciem i zaczynają myśleć bardziej o rozstaniu niż o tym by ratować swój związek. W pewien sposób można więc zauważyć zmianę nastawienia do formy i instytucji ślubu. Pierwsze problemy sprawiają, że myśl o rozstaniu jest łatwiejsza niż próba ratowania związku. Dodatkowo można też zauważyć, że przyczyną ślubu była ciąża. Zróżnicowane przyczyny wywołujące rozstania sprawiają, że bardzo rzadko ma się do czynienia z dwoma identycznymi sprawami. Można jednak wymienić kilka przyczyn, które sprawiają, że małżonkowie udają się do sądu w celu złożenia rozwodowego wniosku bądź udają się do adwokata w celu uzyskania pomocy prawnej czy zasięgnięcia opinii, jak należy postępować w takiej sytuacji. Wśród powodów podawanych we wnioskach o rozwód można wymienić między innymi kwestie związane z niezgodnością charakterów, braku wierności małżeńskiej, problemy/nieporozumienia finansowe i dłuższą nieobecność, spowodowaną np. pracą za granicą W wielu sytuacjach powodem jest również alkohol, który bardzo często jest czynnikiem decydującym jak i jednym z argumentów, które przyspieszają decyzję o rozstaniu. Rzadko również słyszy się i proponuje inne rozwiązania takie jak terapia rodzinna, partnerska czy mediacje. Wynika to niekiedy z tego, że kiedy już taka forma zostanie zaproponowana, obie strony są już na tak zaciętym etapie, że argumenty, nawet najbardziej obiektywne nie trafiają do żadnej z nich.

Z kwestią rozwodów bardzo często jest związana zdrada. W wielu przypadkach jeżeli zostanie wykryta i udowodniona trudno jest ponownie nawiązać pierwotnie dobre relacje. Dziś też mając podejrzenia w tym zakresie wiele osób (kobiet oraz mężczyzn) stara się taką kwestię udowodnić. Biorąc pod uwagę dzisiejszą technikę oraz pojawianie się rozmaitych biur detektywistycznych wiele osób z łatwością takie dowody zyskuje, oczywiście w sytuacji, kiedy do zdrady faktycznie doszło i są na nią niezbite dowody. Szczególnie dla zdradzanych żon punktem honoru staje się wyciągnięcie konsekwencji wobec niewiernych małżonków, co rodzi później konsekwencje związane zarówno z podziałem majątku jak również kwestii alimentów i przyznania opieki nad dzieckiem.