Dotacje z Urzędu Pracy

Urząd pracy prowadzi dotacje, które pozwalają na tworzenie działalności, która będzie pomagać na rozwinięcie swojego biznesu. Oczywiście dotacje mogą dostać osoby o określonych wymaganiach takich jak:

- posiadanie statusu osoby bezrobotnej, a w niektórych urzędach jest wymagany czas, po jakim można się ubiegać o dotację. Czasami dłuższy okres zarejestrowania daje dodatkowe korzyści, jak pierwszeństwo rozpatrywania i przyznawania określonej sumy dotacji.

- NIE można posiadać działalności gospodarczej w okresie roku poprzedzających złożenie wniosku

- NIE można także odmówić w ciągu roku propozycji stażu, pracy lub innej formy pomocy bez konkretnej przyczyny

- warto też posiadać II profil pomocy, który określa, że jest się aktywnie poszukującym pracy i gotowym na oferty ze strony urzędu

- do roku przed złożeniem wniosku nie być karanym za przestępstwa gospodarcze (zaległości w płaceniu podatków czy też kary za wykroczenie).

Jeśli istnieje szansa o zdobycie dotacji to warto spróbować, a zwłaszcza przygotować odpowiedni wniosek, który zmniejsza ryzyko odrzucenia wniosku. Dotacje mogą sięgać 20 tys., dlatego warto spróbować i założyć odpowiedni wniosek na rzecz rozkręcenia firmy. Większość tych dotacji nie trzeba zwracać jeśli spełni się dodatkowe punkty, które zapewniają wpłacanie na konto danej sumy. Część dotacji może się pokrywać z dotacjami wydawanymi przez Unię Europejską, przez co osoba pragnąca rozwijać swój biznes możne spokojnie rozwinąć się i zainwestować w reklamę by pozyskać klientów. Usługi księgowego zwłaszcza z terenów Słupcy to głównie usługi, które zawierają wypełnianie faktur i wniosków.