Coraz więcej rozwodów - małżeństwo już nie jest „na zawsze”

Myli się ten kto sądzi, że praca adwokata jest związana tylko z salą sadową oraz kwestiami prawa karnego. Pozostała tematyka jest nie tylko równie fascynująca ale bardzo często występuje w praktyce. Dotyczy ona szczególnie prawa rodzinnego, które w ostatnim czasie stało się w naszym kraju tematem zarówno spraw sądowych jak i różnego rodzaju negocjacji. Z tego względu również pomoc ze strony kancelarii wygląda nieco inaczej i jest uzależniona od indywidualnego charakteru danej sprawy. Jednymi z najczęściej spotykanych dziś spraw są te związane z rozwodami. Ilość rozwodów oraz separacji wzrasta i najczęściej dotyczy to osób młodych, które zafascynowane sobą, decydują się na zalegalizowany związek a później dochodzą do wniosku, że zrobili to zbyt pochopnie. I tu właśnie często pojawia się temat separacji bądź rozwodu, przy czym nie zawsze musi się on zakończyć na sali sądowej. Często na samym początku profesjonalna kancelaria zaproponuje nam negocjacje w tym zakresie. Dzięki temu bowiem, można będzie uniknąć na dalszym etapie postępowania przysłowiowego wywlekania wzajemnych problemów, wad oraz niedoskonałości. Negocjacje w naszym kraju nie są może zbyt rozpowszechnione i znane jak np. w krajach zachodnich, jednak ich rola i znaczenie są ogromne. Kwestia negocjacji jest jednoczenie bardzo ważna nie tylko w przypadku prawa rodzinnego ale i w przypadku innych gałęzi. Często można ją zastosować tam, gdzie istniej nadzieja na polubowne załatwienie sprawy i porozumienie. Podejmując się negocjacji można dojść do porozumienia nie tylko w zakresie przyszłości wspólnego związku. Podczas sprawy rozwodowej należy ponieść pewne koszty związane nie tylko z samą rozprawą ale i szereg innych w tym psychicznych. Część ma wymiar finansowy a inne dotyczą całej otoczki oraz atmosfery związanej z tym, że dwoje osób postanowiło się rozstać. Często problem dodatkowo pogłębia się w sytuacji, kiedy w związku pojawiły się dzieci. Wówczas można doliczyć jeszcze kwestie związane z opieką nad dzieckiem/dziećmi jak i kwestie alimentacyjne. Dodatkowo pojawia się tematyka traumy u dziecka związana z rozstaniem rodziców, kwestii wyprowadzki któregoś z nich z rodzinnego domu, podział majątku (nie zawsze bywa zgodny), terapii dla siebie – dzieci. Rosnąca ilość rozwodów oraz separacji jest w wielu powodach wynikiem braku rozmowy, co często jest wynikiem braku czasu, ale też dobrych chęci. Duże tempo życia codziennego sprawia, że można odnieść wrażenie, że szczególnie młode osoby, w sytuacji kiedy coś zaczyna się psuć, decydują się na rozstanie a nie na naprawę sytuacji, która doprowadziła do sporu i konfliktu.